Preview Mode Links will not work in preview mode

Jennifer's Healingpraktijk Podcast Show


Mar 9, 2021

Tijdens mijn wandeling met Aisha heb ik de recorder aangezet en ben ik weer gaan kletsen. 
Ook weer is leuk en in deze episode heb ik het onder andere over Carol en ik was haar naam vergeten ,maar ik wil haar graag hier toch even benoemen, want wat een moedige stap zet ze en de Energy Reading mocht haar laatste zetje zijn. 
Want het blijft toch wel magisch wanneer iemand bepaalde dingen benoemd waar je zelf toch al een tijdje mee loopt.