Preview Mode Links will not work in preview mode

Jennifer's Healingpraktijk Podcast Show


Sep 30, 2021

Deze vraag kwam vanuit het Sacred Healing membership en ik vind het wel weer een leuk onderwerp om over te praten. 
Loop jij soms met deze vraag rond, dan hoop ik dat deze episode je wat opheldering kan bieden.