Preview Mode Links will not work in preview mode

Jennifer's Healingpraktijk Podcast Show


Nov 10, 2018

Deze blog is geïnspireerd door het event van Sophie (So V's Choice) en door het boek 'Bezield Leven'.

Er is een weten dat 'los laten' de sleutel is om toe te laten. 
Maar toch durven we dit niet te doen of niet volledig. 
Ik hoop je met deze blog te inspireren om weer ten volste van jezelf te genieten en vanuit je hart te leven en te vertrouwen op de steun van het Universum. 

Links:
So V's Choice 

Bezield leven