Preview Mode Links will not work in preview mode

Jennifer's Healingpraktijk Podcast Show


Nov 1, 2019

Affirmaties moet je leren om in te zetten. 
het is logisch dat over affirmaties verschillende verhalen te ronde gaan, omdat iedereen affirmaties ook weer anders inzet. 
Alles draait en staat met intenties. 
Ik deel hier een gedeelte over mijn mening over affirmaties en hoe we ze kunnen inzetten. 

Hopelijk mag ik jou hiermee inspireren om affirmaties in een ander daglicht te gaan zien en er mee te gaan werken. 

Dank je wel voor het luisteren. 
Liefs, Jennifer