Preview Mode Links will not work in preview mode

Jennifer's Healingpraktijk Podcast Show


Nov 5, 2019

Vanuit welke energie doe jij iets?
Vanuit welke energie ontvang jij een bepaald idee, gedachte, ingeving?
Sta jij dan ook we eens erbij stil om na te gaan of je hier wel naar moet handelen ja of nee?

In deze episode pak ik verschillende gebieden die uitkomen op hetzelfde onderwerp: "Het herkennen van je onderlaag". 

Er is daarom nooit iets goed of fout, we ervaren alleen oordelen. 
En het is aan ons om verantwoordelijkheid te nemen voor deze oordelen en na te gaan of we er naar willen gaan handelen ja of nee. 

Hopelijk mag deze episode je inspireren en motiveren om meer bewust te zijn van jouw onderlagen, zonder een oordeel hier aan te hangen of het goed of fout is. 

Dank je wel voor het luisteren!