Preview Mode Links will not work in preview mode

Jennifer's Healingpraktijk Podcast Show


Nov 17, 2019

Deze episode heb ik nog opgenomen voordat ik op vakantie ging. 
Nu pas deel ik hem, dus ik moest zelf ook weer even een stukje terug luisteren.
In het begin deel ik een oefening met je die ik erg fijn vind om te doen om er voor te zorgen dat ik in mijn eigen energie blijf. 
Hopelijk helpt deze jou ook wanneer je problemen ervaart met het in je eigen energie blijven. 
Verder wens ik je weer veel luister plezier en inspiratie toe. 
Liefs, Jennifer