Preview Mode Links will not work in preview mode

Jennifer's Healingpraktijk Podcast Show


Dec 9, 2019

Ik kom net uit mijn 48uur social media reset en ik heb deze episode nu opgenomen om resets weer onder de aandacht te brengen. 
Het is belangrijk om jezelf af en toe te cleansen, op welke manier dan ook, om weer te weten wat iets met je doet of wie.