Preview Mode Links will not work in preview mode

Jennifer's Healingpraktijk Podcast Show


Mar 17, 2020

Ik klets weer lekker weg over het belang vanuit welke frequentie we handelen en daarmee haal ik verschillende onderwerpen aan. 

Namen genoemd:
PsyMoon - Simone Scherpenzeel
Klik HIER  
So V's Choice - Sophie
Klik HIER