Preview Mode Links will not work in preview mode

Jennifer's Healingpraktijk Podcast Show


Jun 9, 2020

Ons gevoel is zo belangrijk, leren luisteren naar onze intuïtie. 
Daar gaat het eigenlijk allemaal over. 
Maar hoe vaak doe je dat en met hoeveel zekerheid doe jij dat dan?
Gezellig geklets over dit onderwerp en wat prachtige, persoonlijke voorbeelden die jou hopelijk inspireren, motiveren en je de inzichten geven die jij nodig hebt.