Preview Mode Links will not work in preview mode

Jennifer's Healingpraktijk Podcast Show

Mar 30, 2021

Deze episode moest ik opnemen om te delen hoe mijn alignment gaat tijdens mijn periode met Aisha of beter gezegd hoe die niet gaat haha. 
Nee ik merk dat ik daar nog best zoekend in kan zijn met een kleintje erbij, het wordt wel steeds makkelijker en dat komt ook door het er open over te hebben hier thuis en goed te...


Mar 18, 2021

N.a.v. de lente equinox reading die op youtube staat ben ik weer aan de slag gegaan.
Ik heb de eerste, echte kennismaking met Human Design nu gehad en uiteindelijk komt Byron Katie ook weer langs. 
Ik neem je mee in mijn verhaal om je te inspireren en hopelijk wat goeie, leuke tips mee te geven. 

Gratis Human Design...


Mar 16, 2021

Ik geef Aisha nog steeds borstvoeding en we zitten nu op de 7+ maandjes. Het is, zeker in het begin, zo'n struggle geweest en nu nog steeds met vlagen. 
Ik had echt in mijn hoofd dat het makkelijk zou zijn, maar zonder een goede achterban, uitspreken wat ik nodig heb en professionele hulp, was het me waarschijnlijk niet...


Mar 15, 2021

Hoe zou ik deze episode toch noemen? Zondagsgesprekjes zei Rachid direct. 
En dat is eigenlijk perfect, want we hebben het over een variatie aan onderwerpen zoals je op een zondag, op de bank zou hebben.  
In dit zondags gesprekje hebben we het over patronen doorbreken en vooral de emotionele kant hiervan die ons...


Mar 15, 2021

Na de episode met Deirdre van @leef-jouwleven, wilde ik zelf toch ook nog een episode erover opnemen om je bewust te maken van de gevaren die kunnen ontstaan met het gebruik van (soft)drugs, microdosering en ceremonies. 
Zorg dat je altijd goed geïnformeerd bent en weet heel duidelijk je intenties ermee, wat wil je...