Preview Mode Links will not work in preview mode

Jennifer's Healingpraktijk Podcast Show


Mar 16, 2021

Ik geef Aisha nog steeds borstvoeding en we zitten nu op de 7+ maandjes. Het is, zeker in het begin, zo'n struggle geweest en nu nog steeds met vlagen. 
Ik had echt in mijn hoofd dat het makkelijk zou zijn, maar zonder een goede achterban, uitspreken wat ik nodig heb en professionele hulp, was het me waarschijnlijk niet meer gelukt. 
Maar ik ben dolblij dat ik heb doorgezet, want de meeste voedingsmomenten zijn nu echt een heerlijkheid. 

Naviva kraamzorg
Djanifa - Verlosmoeder
Aidulac - boezemvriendjes supplement