Preview Mode Links will not work in preview mode

Jennifer's Healingpraktijk Podcast Show


Mar 15, 2021

Hoe zou ik deze episode toch noemen? Zondagsgesprekjes zei Rachid direct. 
En dat is eigenlijk perfect, want we hebben het over een variatie aan onderwerpen zoals je op een zondag, op de bank zou hebben.  
In dit zondags gesprekje hebben we het over patronen doorbreken en vooral de emotionele kant hiervan die ons gevangen houdt in een vicieuze cirkel. 
Let us know what you think about it! 
Ik vind de mannelijke energie al heerlijk als variatie. Jij ook?