Preview Mode Links will not work in preview mode

Jennifer's Healingpraktijk Podcast Show


Oct 21, 2020

Met Aisha heb ik nu echt al een weg afgelegd en dit stukje gaat over der voeding en in het hier en nu aanwezig zijn om de verandering te manifesteren die de contrast ervaring je weer laat zien.